Tổng kết đọc sách tháng 02/2019

0

Tổng kết đọc sách tháng 02/2019

Tháng 02, cũng là tháng đầu tiên sau những ngày nghỉ Tết cổ truyền. Tập thể Fibo vẫn nghiêm túc thực hiện giờ đọc sách hàng tuần và dưới đây là thành tích đọc sách tháng 02 này.

Tổng kết đọc sách tháng 2/2019 Tổng kết đọc sách  Tổng kết đọc sách tháng 02/2019
Một góc bảng tổng kết đọc sách tháng 02/2019
Tổng kết đọc sách tháng 2/2019 Tổng kết đọc sách  Tổng kết đọc sách tháng 02/2019
Một số tựa sách nhân viên Fibo đã đọc tháng 02/2019

Happy work every single day at Fibo!

Để lại Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *